KLIK JOM FOLO DI SINI

Khamis, Oktober 29, 2009

Mengapa Melayu sukar lakukan perubahan politik? Memahami sifat budaya politik Melayu

ANTARA fakta penting yang terhasil dari pilihan raya umum ke- 12 ialah betapa pengundi Melayu secara umumnya masih bersama Umno/BN. Perubahan undi (swing) di kalangan pengundi Melayu hanya, secara purata, 5% berbanding pengundi Cina (30%) dan pengundi India (60%).

Pengundi Melayu yang berubah (iaitu menyokong Pakatan Rakyat) adalah pengundi Melayu yang berada di bandar dan pinggir bandar. Mereka terdedah dengan perkembangan komunikasi dan teknologi maklumat (ICT) yang membolehkan mereka akses kepada media alternatif bagi mendapat maklumat politik.

Pengundi Melayu di kampung-kampung tradisional yang akses mereka kepada ICT adalah rendah sekaligus tidak mendapat maklumat alternatif politik, maka fahamlah kita kenapa mereka masih mendokong ‘status-quo’ iaitu Umno/BN. Aspek perbandaran (urbanisasi) dan pendedahan kepada finomena ICT membuktikan bahawa budaya politik Melayu bukan sesuatu yang statik malah ia bersifat dinamik.

Pengundi Melayu juga merupakan ‘teras’ kepada politik Malaysia, dalam ertikata untuk menguasai politik Malaysia, sesuatu parti yang bertanding perlu terlebih dahulu menguasai undi orang Melayu. Beberapa pilihan raya kecil yang diadakan setakat ini memperlihatkan undi Melayu kepada calon Pakatan Rakyat menurun.

Dalam kes yang unik seperti pilihan raya kecil Bagan Pinang sokongan pengundi Melayu kepada PAS menurun sekitar 14% berbanding pilihan raya umum 2008. Ini amat difahami kerana pengundi Melayu adalah secara umumnya lebih ‘koservatif’ dan sekaligus ‘stabil’ berbanding undi bukan Melayu (khususnya Cina) yang lebih ‘rasional’ dan sekaligus bersifat ‘anjal’.

Selain pengundi Melayu dari kampung-kampung tradisional, keputusan pilihan raya umum ke-12 memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh Umno/BN di kalangan pengundi-pengundi Melayu yang berada di rancangan-rancangan FELDA yang telah menyumbang sekitar 40 kerusi parlimen kepada Umno/BN. Ini ada kaitan dengan hakikat betapa kuat dan ketatnya nilai organisasi (FELDA) mencengkam pergerakan peneroka.

Harga kelapa sawit yang tinggi turut menyumbang kepada kestabilan sokongan politik di kalangan penoroka kepada Umno/BN. Walaubagaimana pun, sokongan politik yang kuat di kalangan penghuni FELDA terhadap Umno/BN bukanlah sesuatu yang bersifat kekal kerana faktor ini boleh berubah dan hadhirnya faktor ‘generasi kedua’ dan ‘generasi ketiga’ di kalangan peneroka FELDA memperlihatkan hakikat bahawa peneroka FELDA pun mempunyai dinamika untuk berubah.

Berlatarbelakangkan realiti politik di atas, tulisan ini coba menganalisis secara umum sifat budaya politik Melayu dan kaitannya dengan finomena perubahan politik khususnya dalam konteks politik Malaysia.

Budaya politik sesebuah komuniti perlu difahamai kerana budaya politiklah yang mempengaruhi pembinaan pandangan dunia atau tasawwur politik ahli komuniti berkenaan. Tasawwur politik seterusnya mempengaruhi tindakan politik; dan dalam konteks perbincangan kita melalui peti undi.

Dengan memahami secara mendalam apa itu budaya politik Melayu, maka PAS dapat mengemukakan beberapa pendekatan dan program (strategi) yang selari dengan kahendak budaya politik Melayu; dan ini sekaligus dapat menarik ‘hati dan pemikiran’ pengundi Melayu bagi menyokong perjuangan PAS khususnya semasa pilihan raya.

Definisi budaya politik

Secara mudah, budaya politik dapat didefinisikan sebagai satu himpunan nilai, sentimen dan ilmu yang bersifat asas yang menyumbang kepada rupa bentuk (form) dan isi (substance) terhadap proses politik. Proses politik terpenting ialah pilihan raya itu sendiri.

Secara lebih lanjut, nilai, sentimen dan ilmu yang dimiliki oleh sesaorang individu membentuk ‘pandangan dunia’ (world-view) atau tassawur tentang politik. Pemahaman individu tentang politik akan membentuk sikap beliau terhadap politik. Akhirnya, sikap politik ini akan mempengaruhi tindakan politik individu berkenaan.

Dalam kerangka budaya politik ini (mengikut penulis paling autoritatif dalam bidang ini iaitu Almond dan Verba) terdapat tiga bentuk pengundi/warganegara. Pertama, pengundi yang bersifat parochial atau mempunyai pandangan yang sempit.

Kelompok pengundi ini mempunayi kesedaran yang rendah terhadap peranan kerajaan dalam kehidupan mereka. Kedua, pengundi yang boleh dikelompok sebagai subject. Kumpulan ini sedar mengenai peranan kerajaan tetapi tidak bersedia untuk berbeza pendapat dengan kerajaan. Ketiga, pengundi yang boleh dikategori sebagai participant.

Pengundi kategori ini bergerak cergas, malah kadang-kadang berbeza pandangan dengan pihak kerajaan, dalam mempengaruhi perjalanan kerajaan dan mereka turut terlibat dengan perubahan yang berlaku. Ini bermakna mereka bersedia untuk menerima perubahan politik dan bersedia untuk menanggung risiko perubahan tersebut. Sekiranya dalam sesebuah masyarakat sebahagian besar dari anggotanya adalah terdiri dari kelompok participant maka lebih senang untuk menjana perubahan politik.

Berdasarkan keputusan pilihan raya umum ke-12 yang lepas, sebahagian besar dari pengundi India dan Cina dapat dikategorikan sebagai participant dan pengundi Melayu tergolong dalam kategori sama ada subject atau parochial.

Budaya politik Melayu tradisional

Dari segi analisis akademik satu persoalan penting yang selalu dikemukakan ialah sejauhmanakah masih relevannya budaya politik Melayu tradisional dalam konteks politik Melayu moden. Ia sekaligus merujuk kepada factor feudalisme dan persoalan pergantungan politik.

Karya Melayu klasik seperti Sejarah Melayu (SM) memberi gambaran yang agak baik dan tepat mengenai sifat budaya politik Melayu tradisional. Peranan Sultan begitu menonjol yang mentadbir negeri-negeri tertentu.

Sultan mempunyai kuasa mutlak ke atas tanah jajahan takluknya dan ke atas rakyat yang mendiaminya. Dalam mentadbir negerinya Sultan biasanya dibantu oleh golongan pembesar yang menjawat jawatan seperti Bendahara, Temenggung dan sebagainya. Legitimasi dan kehebatan para Sultan kadang-kadang diperkukuhkan dengan elemen magis dan mitos.

Mereka dikatakan memiliki kuasa luar biasa yang terangkum dalam konsep daulat. Atas hakikat memiliki kuasa dan sifat-sifat istimewa inilah menyebabkan rakyat mematuhi Sultan secara total. Dari gambaran yang ringkas ini memperlihatkan kepada kita betapa sistem politik feudalisme telah mempersiapkan persekitaran yang berbaja bagi wujudnya finomena politik pergantungan atau kepatuhan secara yang agak menyeluruh.

Apakah benar bahawa di bawah sistem politik feudalisme penguasaan pihak aristokrat begitu menyeluruh sifatnya? Apakah pembesar dan rakyat biasa tidak ada ruang langsung untuk menyuarakan sikap dan pandangan yang berbeza?

Sejarah Melayu memperlihatkan kepada kita hakikat bahawa di samping adanya pembesar seperti Hang Tuah yang patuh kepada Sultan, kita juga diperkenalkan dengan pembesar seperti Hang Jebat yang menentang keputusan Sultan. Kajian oleh penulis seperti Gullick, seorang pengkaji yang autoritatif dalam bidang ini, menonjolkan beberapa fakta yang menarik.

Gullick dalam tulisannya yang berjudul Indigenous Political Systems of Western Malaya yang pertama kali diterbitkan dalam tahun 1958, mengkaji sistem politik feudal atau tradisional Melayu di negeri-negeri Melayu Pantai Barat Semenanjung Malaysia (Malaya) pada abad yang ke lapan belas iaitu sebelum pemerintahan Inggeris.

Kajian Gullick mendapati, disebabkan faktor komunikasi, ada segelintir pembesar yang tidak menyerahkan cukai yang dipungut kepada Sultan. Pembesar-pembesar ini juga mempunyai daerah pentadbiran yang bersifat autonomi.

Perkara yang sama berlaku di kalangan rakyat. Rakyat memprotes tindak-tanduk pembesar yang dilihat sebagai sesuatu yang tidak adil dengan cara berpindah dan membuka penempatan baru. Ini adalah satu perkara yang senang dilakukan kerana tanah yang belum diterokai dan dimiliki pada masa itu adalah luas.

Rumusan yang dapat dikemukakan berdasarkan kepada perbincangan ringkas di atas ialah sistem feudalisme yang sepatutnya melahirkan finomena pergantungan politik bukanlah sesuatu yang bersifat menyeluruh, total atau monolithic. Ada ruang-ruang di mana pembesar boleh membebaskan diri mereka dari cengkaman istana. Begitu juga dengan rakyat.

Salah satu kaedah bagi menghindar dari terjebak dengan politik pergantungan ialah dengan berdikari terutama yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi.

Bersedianya rakyat untuk berdikari dalam kehidupan mereka mempunyai implikasi politik jangka panjang yang penting. Kecenderungan untuk merantau adalah merupakan salah satu manifestasi dari kehidupan yang berdikari. Ini berlaku kepada masyarakat Kelantan yang suka merantau ke pelbagai ceruk rantau bagi mencari rezeki.

Masyarakat yang berdikari adalah juga merupakan masyarakat yang berani mengambil risiko dalam hidupnya. Dari segi personaliti, anggota masyarakat ini amat individualistik sifatnya; tetapi sekiranya asas budayanya tercabar mereka boleh berubah kepada yang bersifat kolektif.

Personaliti individualistik-kolektif sepertimana yang dimiliki oleh anggota masyarakat Kelantan, yang merantau dan berdikari, telah membentuk budaya politik mereka yang bersifat, memimjam kata-kata Professor Roff, self-determining.

Ini bererti mereka tidak ragu-ragu untuk merubah bentuk kehidupan mereka, termasuk kehidupan politik mereka. Mereka bersedia untuk menukarkan kerajaan yang mereka lihat ‘melakukan dosa’ terhadap masyarakat awam. Maka berlakulah pertukaran pemerintahan yang bersilih-ganti antara PAS dan UMNO di Kelantan.

Bertahannya pemerintahan PAS di Kelantan di bawah pimpinan Tuan Guru Nik Ab. Aziz kerana rakyat awam melihat kerajaan pimpinan tidak melakukan ‘dosa-dosa besar’ yang mewajarkan ianya diganti dengan Umno.

Budaya politik melayu moden

Apa yang menarik berhubung dengan peranan unsur feudalisme dalam politik Melayu moden ialah pandangan yang dikemukakan oleh Chandra Muzaffar. Chandra Muzaffar dalam tulisannya berjudul "The Protector?" berhujah bahawa selepas Malaya mencapai kemerdekaan, elemen feudalisme dalam masyarakat Melayu yang dulunya adalah milik golongan Raja/Sultan sekarang telah dipindahkan kepada Umno.

Pihak Raja/Sultan hanya mempunyai kuasa simbolis yang terangkum dalam idea ‘Raja Berperlembagaan’. Dalam hal ini, pihak golongan aristokrat merasakan hak mereka ‘dirampas’ oleh Umno. Seperti anggota masyarakat Malaysia lain, mereka juga tidak begitu gembira dengan finomena ‘dominasi Umno’.

Mereka mempunyai pengalaman yang pahit apabila bertarung dengan Dr. Mahathir, pada ketika ini menjawat jawatan Presiden Umno. Atas hakikat ini, secara umumnya, pihak istana juga turut bergembira dengan keputusan pilihan raya umum ke 12 yang baru lalu yang telah menamatkan ‘dominasi Umno’ dalam politik Malaysia.

Menangnya calon-calon Menteri Besar pilihan pihak istana dalam kes Perlis dan Terengganu membenarkan hujah ini.

Besar kemungkinan disebabkan masih wujudnya elemen feudalisme baru (neo-feudalism) dalam bentuk parti (Umno) yang menyebabkan masyarakat Melayu tidak mendokong satu ideologi politik yang radikal. Sejarah pemerintahan kolonial Inggeris mempunyai saham yang tersendiri kenapa budaya politik Melayu tidak yang bersifat radikal berbanding budaya politik masyarakat Melayu di Indonesia.

Pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia menggunakan pendekatan berkonfrantasi dengan masyarakat tempatan; sebaliknya pihak Inggeris di Malaya lebih mirip untuk menggunakan pendekatan diplomasi.

Hakikat budaya politik Melayu moden tidak berkecenderungan untuk bersifat radikal dibuktikan oleh kajian M.G.Swift ke atas masyarakat Melayu tani di Jelebu, Negeri Sembilan,dalam tahun 1960-an. Hasil kajian ini memperlihatkan bahawa orang Melayu tidak akan melakukan perubahan yang radikal (radical change).

Dalam kes amuk ia lebih bersifat emosional dan tidak rasional. Berdepan dengan finomena eksploitasi dalam hubungan sosial harian, apa yang berlaku pada masyarakat Melayu Jelebu ialah ‘kesedaran sinis’ (cynical awareness) bukan ‘kesedaran radikal’ (radical awareness).

Perkara yang sama juga dibuktikan oleh kajian Scott dalam tahun 1980-an di sebuah kampung di Kedah. Hasil kajian diterbitkan dibawah tajuk Weapons of the Weak. Dalam kes masyarakat kampong di Kedah yang dikaji oleh Scott, mereka menggunakan ‘kesedaran sinis’ sebagai senjata untuk mengkritik golongan yang mengeksploitasi mereka.

Misalnya, mereka menceritakan tentang keburukan pimpinan yang menindas mereka, yang terdiri dari orang yang kaya di kampung tersebut, dengan menggunakan bahasa yang ‘sinis’. Mereka lakukan ini biasanya di tempat-tempat awam seperti kedai-kedai kopi. Dari satu segi mereka telah berjaya menyedarkan masyarakat kampung tentang keburukan kelompok yang mengeksploitasi mereka.

Kesedaran ini bukan dicapai dengan serangan lisan secara keras dan langsung tetapi dengan secara lembut dan tidak langsung (secara ‘sinis’). Dalam hal ini mereka telah bertindak sebagai opinion leaders dalam masyarakat mereka.

Dari segi strategi politik, pendekatan ini adalah satu pendekatan yang berkesan terutamanya bagi menyakin dan menarik perhatian pengundi atas pagar. Umno telah menggunakan strategi ini secara berkesan di pilihan raya kecil Manek Urai.

Mereka menyediakan pimpinan pendapat (opinion leaders) dan menempatkan mereka di lokasi-lokasi strategik seperti kedai kopi dan gerai-gerai nasi lemak. Mereka secara sinis bercerita mengenai kelemahan PAS kepada pengunjung kedai kopi dan gerai-gerai nasi lemak.

Walau apa pun tafsiran kita terhadap tindak-tanduk petugas Umno, ia memperlihatkan bahawa mereka faham apa itu budaya politik Melayu dan mereka mengemukakan pendekatan yang sesuai dalam usaha mereka untuk menarik sokongan.

Masyarakat Melayu yang masih terikat dengan budaya feudalisme baru, turut menjadikan budi sebagai teras kepada budayanya. Dikatakan bahawa budi sebagai teras budaya tidak ada pada bangsa Cina dan India.

Secara mudah berbudi dapat ditafsirkan sebagai sesuatu pertolongan dari sesaorang kepada sesaorang yang lain tanpa dipinta. Yang mendasari perbuatan ini ialah keikhlasan tindakan atau dilihat sebagai sesuatu yang ikhlas. Umno dalam pilihan raya kecil Manek Urai menggunakan pendekatan ini secara berkesan.

Di antara modus operandi yang digunakan ialah di mana seorang penyokong Umno yang tidak dikenali datang ke Manek Urai (besar kemungkinan beliau orang Kelantan yang bermastautin di Lembah Klang), dengan kereta yang tersergam indah, singgah tepi jalan untuk membeli durian. Kebetulan musim pilihan raya kecil Manek Urai adalah musim durian gugur.

Pemandu kereta yang penuh bergaya terus ke gerai durian. Mak Cik, tuan punyai gerai, adalah juga seorang pengundi. Selepas tawar-menawar, tuan kereta memilih satu biji durian dengan harga katakan RM 5, terus dibuka untuk dimakan.

Selepas menikmati durian tersebut, beliau mengeluarkan wang bernilai RM50 untuk membayar harga durian. Disebabkan tuan gerai baru saja membuka gerainya, maka beliau tidak mempunyai duit yang cukup untuk memulangkan lebihan wang tersebut (RM 45).

Dalam keadaan ‘tertekan’ tersebut maka berkatalah tuan punya kereta: "Tak apalah kalau Mak Cik tak ada duit. Mak Cik boleh simpan bakinya (RM 45). Cuma satu saja ambo (saya) nak benar-benar mintak tolong dari Mak Cik iaitu tolonglah sokong Umno/BN".

Beginilah budi dieksploitasi secara halus bagi tujuan politik. Ini berlaku dalam komuniti Melayu luar bandar.

Kesedaran ke arah perubahan politik sesuatu kelompok masyarakat biasanya dikaitkan dengan faktor perbandaran atau urbanisasi. Keputusan pilihan raya umum ke-12 baru-baru ini membenarkan hakikat ini. Masyarakat Melayu di bandar terutamanya mereka yang terdiri dari kelas menengah telah bertindak untuk mengundi pembangkang.

Contoh yang paling jelas dalam hal ini ialah menangnya calon pembangkang (PKR) bagi kawasan parlimen Kuantan. Faktor migrasi luarbandar ke bandar dan faktor perbandaran itu sendiri adalah faktor-faktor penting yang merubah sifat budaya politik Melayu.

Harus ada satu mekanisme khas bagi mengukur tahap perbandaran dalam satu-satu lokaliti. Perlu ada satu pendekatan atau program khas bagi menangani finomena ini. Sebagai contoh, perlu ada program khas bagi mendekati pekerja-pekerja kilang, pekerja kedai makan dsbnya dalam usaha menarik sokongan mereka.

Telah disentuh secara ringkas sebelum ini bahawa orang Melayu secara umumnya tidak bersedia untuk mengambil risiko, terutamanya dalam menerima sesuatu perubahan yang baru diperkenalkan kepada mereka. Menolak perubahan (resistance to change), walau bagaimana pun, bukan budaya yang bersifat mutlak bagi masyarakat Melayu.

Kajian dalam bidang sosiologi pembangunan memperlihatkan kepada kita sesebuah masyarakat akan berubah sekiranya mereka sendiri melihat perubahan itu dan perubahan itu bersifat positif. Ini dikenali sebagai kesan dari persembahan secara praktikal pembaharuan yang ingin diperkenalkan (demonstration effects) Sebagai contoh, dalam kes tanam padi dua kali setahun.

Buat permulaannya, besar kemungkinan para petani akan sangsi terhadap pembaharuan tersebut; tetapi apabila dibuktikan ianya sesuatu yang praktikal dan mengungtungkan maka mereka menerima perubahan tersebut dengan cara yang baik. Dalam konteks Islam, ini merupakan satu bentuk dakwah-bil-hal yang lebih berkesan berbanding dakwah-bil-lisan.

Bertahannya PAS di Kelantan begitu lama kerana pentadbiran negeri melalui model Membangun Bersama Islam (MBI) telah mengadunkan kedua-dua pendekatan berikut secara yang sepadu. Kuliah-kuliah ilmu oleh Tuan Guru Menteri Besar pada pagi Jumaat boleh di lihat sebagai dakwah-bil-lisan sementara program-program yang dijalankan berdasarkan petunjuk Illahi seperti program kifaalah boleh difahami sebagai dakwah-bil-hal.

Kesimpulan

Makalah ringkas ini telah menganalisis sifat budaya politik Melayu yang tidak bersifat radikal dan kurang cenderung untuk mengambil risiko. Perlu difikir pendekatan dan program yang sesuai bagi menangani hakikat ini disamping memahami hakikat bahawa sebagai sebuah komuniti yang senantiasa terdedah kepada perubahan ( yang tidak mungkin dapat dibendung sepenuhnya), masyarakat Melayu akan turut berubah.

Dalam konteks ini salah satu angkubah yang mendorong perubahan ini ialah fenomena ‘perbandaran’ (urbanization). Dari sudut ini, budaya politik Melayu yang bersifat ‘konservatif’ dan sekaligus ‘stabil’ akan turut bersifat ‘dinamis’ dan bersedia untuk menerima perubahan.

Kerelevanan nilai-nilai Islam yang melangkaui sempadan bandar-luar bandar mampu digarap sebagai instrumen politik bagi memenangi hati dan minda pengundi Melayu, tak kira di mana mereka berada.

Ditulis Oleh WAN ABDUL RAHMAN WAN AB LATIFF
Pengarah Pusat Penyelidikan PAS Pusat

Tiada ulasan: